Hypnoseterapi

Hypnose er på ingen måder farligt, det er en helt naturlig tilstand af koncentreret opmærksomhed, du er hele tiden ved fuld bevidsthed.

Du vil opleve det som en behagelig afslappet tilstand både fysisk og psykisk. Den hypnotiske tilstand er med til at give adgang til ubevidste ressourcer.

Hypnoseterapi er et kraftfuldt værktøj, fordi man skyder genvej til det ubevidste (kaldes også underbevidstheden) og hurtigt kan få ændret uhensigtsmæssige tankemønstre og blokeringer til noget mere livsbekræftende.

I hypnoseterapi arbejder jeg med årsager og overbevisninger. Der er altid en årsag til at det uhensigtsmæssige adfærdsmønster, du kommer for at få hjælp til, er opstået. Vi ændrer uhensigtsmæssige overbevisninger til nogle mere hensigtsmæssige.

Kort fortalt går vi bag om de udløsende faktorer, får arbejdet med dem og implementeret nye og mere hensigtsmæssige overbevisninger og handlemønstre.

Du lærer at bruge nogle af metoderne selv, så de kan forstærke den positive effekt gennem selvhypnose. Det vil på den baggrund også have en forebygge effekt fremadrettet.

Man kan arbejde med de overbevisninger vi har om os selv, som for eksempel dårligt selvværd eller gå tilbage i tiden og bearbejde traumatiske oplevelser, der har sat sig i vores ubevidste hukommelse og måske skabt en uhensigtsmæssig adfærd eller givet os angst eller depression.

Hypnoseterapi er meget effektivt, langt de fleste problematikker eller negative mønstre bearbejdes på mellem 3 og 5 sessioner, og forandringerne er ofte varige. Du vil kunne mærke en forandring allerede efter første session.

Hvad kan hypnoseterapi bruges til?

Hypnose kan bruges ved alle former for ønskede forandringsprocesser. Forskning viser, at det har god effekt ved en lang række fysiske lidelser og psykiske problemer.

Det er effektivt til at bearbejde angst, vrede, skyld, lavt selvværd, stress, depression, fjerne traumer, fobier, lindre smerter til at holde op med at ryge eller tabe sig, reducere sukker trang samt meget mere.

Hvordan foregår det?

Sessionen består af 3 trin, en indledende samtale, selve hypnosen og en kort afrundende samtale. Hver session varer 1½-2 timer.

Den indledende samtale:
Inden vi påbegynder hypnoseterapien, har vi en afklarende samtale, hvor jeg spørger ind til de ting jeg behov for at vide, for at kunne give dig den mest optimale behandling. Den indledende og afklarende samtale, er meget vigtig for resultatet af hypnosen. Her bruger jeg spørgeteknikker fra coaching, for at være helt sikker på at vi kommer ind til kernen af det som du gerne vil arbejde med. Det er med til at sikre dig at jeg har det rigtige grundlag at hjælpe dig ud fra. Hypnosen bliver herudfra tilpasset dig og dine behov.
Hos mange hypnoseterapeuter køres der blot efter scripts der er lavet på forhånd, og dermed ikke tilpasset dig. Den afklarende samtale er dog meget vigtig, da det som oftest er her, vi finder frem til årsagerne til dit problem og denne del af samtaleterapien er utrolig betydningsfuld, da du allerede her, begynder at fokusere på målet og tænke i den rigtige retning!

Selve hypnoseterapien:

Her bringer jeg dig i en behagelige afslappet tilstand både fysisk og mentalt, sådan at du har lettere adgang til dit underbevidste sind. Hypnosen bruges til at skabe forandringer i det underbevidste sind. Under hypnosen bliver du mere modtagelig og det bevirker at du kan foretage de ændringer som du ønsker. Dine sanser bliver skærpet under hypnosen, og har arbejder vi bl.a. med din forestillings- og visualiseringsevne.

Vi får hjernen til at danne nye forbindelser. Det kan man arbejde med ved at få personen i hypnose til at forestille sig, at han udvikler en ny evne. Det kunne for eksempel være evnen til at bevare roen, når man skal til eksamen i stedet for at være lammet af skræk.

Ved visuelt at forestille os at vi kan noget nyt, har hjernen allerede dannet en spinkel ny forbindelse og dermed skabt grobund for, at denne nye adfærd kan finde sted. Jo mere vi træner det, jo stærkere gør vi forbindelserne i hjernen, og jo mere tilbøjelige vil vi være til at kunne opføre os, som vi gerne vil.
Derfor kan træning med selvhypnose være med til at forstærke en ønsket adfærd: Vi får igen og igen forestillet os den adfærd, vi gerne vil have mere af – og dermed trænet forbindelserne i hjernen, fuldstændig ligesom når vi træner vores muskler i fitnesscenteret, og de bliver stærkere.

Den korte afrundende samtale:

Når hypnosen afsluttes, bliver du på en blid og behagelig måde ledt tilbage til virkeligheden. Du får al den tid, du har brug for til at komme tilbage til virkeligheden, så du har det behageligt, før du forlader sessionen.

Hvorfor vælge Nørtoft?

Erling Nørtoft er kompetent, nærværende, tillidsskabende og rolig. Her vil du fra starten af føle dig tryg, hvilket er en forudsætning for at få det optimale ud af hypnoseterapien. Vi arbejder altid ud fra værdierne: ordentlighed og respekt.

Erling er certificeret 5-PATH® hypnoseterapeut. 5-PATH® hypnoseterapi er den mest anerkendte og dybdegående måde, at arbejde med hypnoseterapi på. Herudover bruger han under den indledende samtale spørgeteknikker fra coaching.

Alt vores arbejde indenfor både hypnoseterapi og coaching bygger på stor erfaring og moderne, gennemprøvede coaching metoder som er underlagt høje internationale standarder.

Det er din sikkerhed for, at du er i trygge og kyndige hænder.

Nørtoft Trivsel - Carl Plougsvej 25 - 6000 Kolding - Telefon: 6591 7728 - Mobil: 2298 7728 - E-mail erling@noertoft-trivsel.dk