Arbejdsmarked

Mentor

Som mangeårig ekstern aktør, har Nørtoft Trivsel opbygget stor erfaring og ekspertise, i at hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Vi er blandt de førende på området, og vi har med stor succes hjulpet jobcentre rundt om i landet, med at få derres borgere tilbage på arbejdsmarkedet igen. Dette gælder for alle grupper. Dvs. sygemeldte, personer  i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob-visiterede, revalidender, og ledige. Vores succerate er over 90 %.

Vi er uddannede socialrådgivere og internationalt certificerede ICC coaches. Med udgangspunkt i dette, arbejder vi ud fra metoderne: helhedssyn, empowerment, coaching og motivationsarbejde. Vi arbejder ud fra princippet “hjælp til selvhjælp”. Målet er, at den enkelte tager ansvar over egen situaiton, og de forandringer, som man ønsker at opnå.

Med de muligheder mentorordningen giver, tilrettelægger vi en helhedsorienteret indsats, hvor coaching og motivation er de bærende elementer.

Erling Nørtoft har bl.a. været oplægsholder ved CABI´s mentorseminarer, hvor han fortalte om erfaringerne, resultaterne og mulighederne for at bruge mentorordningen til sygemeldte. Senest har vi leveret cases til CABI, som inspiration til, hvordan et mentorforløb kan bruges, til at forebygge sygemeldinger, og hvordan det kan bruges, til at bringe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Uanset hvad jeres behov på mentorområdet er, så kommer vi gerne ud til en dialog med jer om, hvordan I bedst muligt benytter de muligheder mentorordningen giver, samt hvordan vi kan være jer behjælpelige, med at bruge det som et aktivt og effektiv redskab. Det kan både være ved, at vi udfører konkrete mentoropgaver for jer, det kan lige såvel være gennem sparring og uddannelse af jeres egne medarbejdere. Herudover bliver vi også brugt som gæsteundervisere på aktiveringsforløb, hvor vi underviser i coaching og motivation.

Yderligere oplysninger, brochure, referencer,  priser mv. kan fåes ved at kontakte Erling Nørtoft på tlf. 22 98 77 28, eller mail: erling@noertoft-trivsel.dk

Nørtoft Trivsel - Carl Plougsvej 25 - 6000 Kolding - Telefon: 6591 7728 - Mobil: 2298 7728 - E-mail erling@noertoft-trivsel.dk