Businesscoaching

Bliv coachet ved Nørtoft Trivsel

De nye udfordringer med Covid-19, restriktioner, hjemmearbejdspladser mv. giver udfordringer for mange. Hvilket kan påvirke både arbejdsglæden, trivslen og effektiviteten. Her kan coaching være et element til at arbejde med bevare arbejdsglæden og medarbejdertrivslen.

Vi arbejder med vigtigheden af at tage disse ”ting” alvorligt, for trivsel, produktion og image. Vi hjælper jer med at undersøge hvilke muligheder er der for at understøtte processer, empowerment og ansvarstagen som individ og som arbejdsplads. Vi kigger bl.a. på struktur, selvdisciplin, energiforvaltning, egetansvar mv.

Vi arbejder også med kompetence udviklende samtaler for HR medarbejdere, sådan at de er klædt bedst muligt på til at tage samtaler med de medarbejdere der er udfordret, eller mistrives med hjemmearbejdspladser.

Vi har også mulighed for at hjælpe jer afdelingsvis. Sådan at I bliver bevidste om at understøtte og hjælpe hinanden og tage et fællesansvar for jeres fælles trivsel.

Her giver vi jeres Team-spirit og gruppedynamikker et eftersyn, understøtte det at bruge de forskellige persontyper /sammensætning i personalegruppen. Skabe tryghed til at vi tør vise sårbarhed og de sider vi har, som ikke opleves som styrker normalt.

Nørtoft Trivsel tilbyder helhedsorienteret coaching. Dvs. vi inddrager alle perspektiver og får dig til at anskue situationen fra flere vinkler. Således bliver resultatet optimalt, og ikke kun et enkeltstående tilfælde, men i stedet et vedvarende resultat.

Gennem værdifulde spørgsmål, som vi stiller på en respektfuld måde, kan vi hjælpe dig med at skære evnen, til at se nye perspektiver og muligheder og derigennem at tænke anderledes.

Ved at blive coachet ved Nørtoft Trivsel vil du gennemgå en forandringsproces hvor du vil opleve at du har muligheden for valg gennem aktiv handling. Du har altid et valg, vi gør dine valg mere beviste så du bliver pro-aktiv.

Vores coaching hjælper mennesker/teams til at blive den bedste udgave af dem selv.

Coachingen ved Nørtoft Trivsel er international certificeret ved ICC. Dvs. at vores coaching bygger på moderne, gennemprøvede coaching metoder som er underlagt høje internationale standarder.

Vi tilbyder både Lifecoaching og Businesscoaching, fællesnævneren er at dine fremskridt og forandringer vil være både målbare og mærkbare.

Vi bruger altid en individuel tilgang, vi ser dig som en helhed og coacher dig til at blive endnu bedre

Al vores coaching er fremadrettet, effektivt og målrettet ned til mindste detalje.

Businesscoaching

Vi coacher ledere og deres medarbejdere til at udnytte deres potentiale optimalt og opnå mere tilfredsstillede resultater. Som en af de få personer i landet er Erling Nørtoft ICC certificeret Businesscoach.

Vi kan coache dig til:

  • At blive en bedre leder
  • Skabe mere velvære og trivsel blandt personalet
  • Øge personlig effektivitet
  • Stressforebyggende
  • At fokucere på det der er vigtigt for dig
  • Udnytte tiden optimalt
  • At sætte handling bag dine ord og opnå dine mål
  • At realisere dine drømme
  • Motivere dig selv og andre
  • Øge kvaliteten af din feedback

Ovenstående er kun eksempler på hvad vi kan coache dig på, du definerer selv hvad du ønsker at blive coachet på, dvs. vi tilpasser coachingprogrammet dine behov og ønsker.

Vores coaching kan også bruges som et led i udviklingen og implementering af jeres omsorgspolitik, hvilket øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten, samt minimere sygefraværet. Her udover tilbyder vi udarbejdelse af trivselsundersøgelser og hjælp til at opnå et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Kontakt Erling Nørtoft på 22 98 77 28 for yderligere information og booking af coachsessioner.

 

Nørtoft Trivsel - Carl Plougsvej 25 - 6000 Kolding - Telefon: 6591 7728 - Mobil: 2298 7728 - E-mail erling@noertoft-trivsel.dk