Børn & Familier

Igennem en årerække har Nørtoft Trivsel udviklet et koncept hvor vi arbejder med en helhedsorienteret indsats i og omkring familien. Dette mens barnet eller den unge bor hjemme hos forældrene i deres kendte familie og nærmiljø, eller hvor de bor på eget værelse el. lign. i nærmiljøet.

Der er tale om en intensiv indsats, som bl.a. har til formål at forebygge anbringelser.

Medarbejderne fra Nørtoft Trivsel flytter populært sagt skrivebordet ud hos familien, og står til rådighed med støtte og vejledning 24 timer i døgnet – ud fra filosofien om, at det er bedre at forebygge end at helbrede.

Udover støtte til familier, yder vi §54 støtte til forældre med anbragte børn. Det kan enten ske som et tilbud til den enkelte familie, eller som et gruppeforløb. For information klik her §54

Yderligere information og nærmere beskrivelse findes i vores fakta ark som kan downloades her: Faktaark

Eller kontakt os:

Erling Nørtoft tlf. 22 98 77 28

mail: erling@noertoft-trivsel.dk

Nørtoft Trivsel - Carl Plougsvej 25 - 6000 Kolding - Telefon: 6591 7728 - Mobil: 2298 7728 - E-mail erling@noertoft-trivsel.dk